Meet Our Students
Jingyi (Julia) Zhu
Jingyi (Julia) Zhu Campus: Manhattan
Major: Business Administration
Class Of: 2015
Elias Ureña
Elias Ureña Campus: Manhattan
Major: Electrical and Computer Engineering
Class Of: 2015