Meet Our Students
Jingyi (Julia) Zhu
Jingyi (Julia) Zhu Campus: Manhattan
Major: Business Administration
Class Of: 2015
Zikomo Barr
Zikomo Barr Campus: Manhattan
Major: Business Administration
Class Of: 2015